Fyzika tachyónov, alebo ako funguje náš vesmír

špirála-min.jpg

Čo je vôbec tachyón? Prečo je využitie energie tachyónov úplne iné, než všetky lieky a terapie, ktoré doposiaľ existovali na tejto planéte? Ako vysvetliť podivuhodné úspechy tachyonizovaných nástrojov? Čo hovorí etablovaná veda o tom, aké miesto zaujímajú tachyóny v našom vesmíre?

Všetky formy v našom svete vibrujú. Individuálnu povahu, osobitosť týchto vibrácií pritom určuje frekvencia. Je rozdiel medzi farbami, tónmi, ale tiež...

... medzi mozgovou a pečeňovou bunkou. Čo odlišuje kvet od vtáka a všetkých ostatných obyvateľov tohto vesmíru. Aj tá najtvrdšia hmota, ako je napríklad diamant, nie je nič iného než raj vibrácií o určitej frekvencii a tvaru.

Pre všetky formy v našom vesmíre je spoločné to, že sa pohybujú rýchlosťou nižšou, ako je rýchlosť svetla.

Rýchlosť svetla je hranica,

 v ktorej rámci sa odohráva naše stvorenie. Počiatky tohto stvorenia všetkých foriem resp. frekvencií sa umiestňujú do Poľa nulového bodu (PNB). Toto pole nemá žiadny tvar, pohybuje sa rýchlejšie než svetlo, je všade a súčasne (večne) prítomné v celom vesmíre. Nemá hranice (je nekonečné a nevyčerpateľné) a obsahuje všetok potenciál dokonalého rozvoja nášho prejaveného vesmíru.

Ako prvý krok ku vzniku tachyónu, je kondenzácia (to sa rovná v doslovnom preklade zhustenie) poľa nulového bodu.

Tachyóny

sú teda polia nulového bodu zhustené do podoby častíc. Majú všetky vlastnosti Poľa nulového bodu a zároveň môžu vstupovať do vzájomných vzťahov so svetom foriem, v ktorých vládne nižšia rýchlosť, než rýchlosť svetla.

Hovoríme o negatívnej entrópii, čo znamená obrat od rozkladu a starnutia, od chaosu, premenu disharmonických vibrácií v harmonické. V kvantovej fyzike sa energia, ktorá vyplňuje vesmír, nazýva “energia nulového bodu”. Energia nulového bodu nemá formu, je všadeprítomná a je rýchlejšia než svetlo. Je nekonečne inteligentná a obsahuje všetko, čo je treba pre vytváranie dokonalej formy.

Zahustenie energie nulového bodu do tachyónovej energie sa dá vysvetliť prostredníctvom zjednodušených fyzikálnych pojmov. Prvou elementárnou časticou rodiny leptonov je pion, ktorý existuje pod úrovňou rýchlosti svetla a má presnú, matematicky vypočítateľnú obežnú dráhu, ktorú nazývame

subtilné organizujúce energetické pole” v skratke SOEP.

SOEP sú priamo zodpovedné za premenu tachyónovej energie na frekvencie, ktoré sú nutné k tomu, aby vytvorili, zorganizovali a udržali dokonalú formu. Všetky tvary sa samozrejme skladajú z rôznych frekvencií. SOEP premieňa tachyónovú energiu presne na takú frekvenciu, ktorú daný tvar potrebuje.

Tachyónová energia je všadeprítomná, neobmedzená, zahrňuje všetok potenciál k tomu, aby vytvorila v akejkoľvek individualizovanej forme života dokonalé energetické kontinuum.

Všetko, čo je v ľudskom tele, existuje v dokonalej forme v tachyóne.

Tachyón je kľúčom k celkovému zdraviu.

1. Tachyónová energia je zdrojom všetkých frekvencií.
2. Tachyónová energia nie je frekvencia.
3. Tachyónová energia bezprostredne energetizuje SOEP, čo frekvencie nevedia.
4. Tachyón obsahuje celý potenciál nášho energetického kontinua.

Tieto štyri výroky sú základnými princípmi pri práci a liečení s tachyónom.Tachyonizované materiály sú permanentnými anténami, ktoré dokážu sústrediť tachyónovú energiu. Prostredníctvom tachyónovej energie môže celý komplex jemnohmotných a fyzických úrovní energetického kontinuita nájsť prístup k celkovému potenciálu, ktorého je potreba pre samoliečbu.


S pomocou tachyónovej energie môžeme nájsť vhodné riešenie pre akúkoľvek energetickú blokádu, akýkoľvek nedostatok energie v našom komplexe telo – myseľ.


Výsledky pri používaní tachyónovej energievždy pozitívne. Je možné aplikovať toľko tachyónov, že dôjde k detoxikačnému procesu.

 

 

 
Lívia Mészárosová 
Terapeut pre telo i dušu

 

Viac ako 20 rokov skúseností s klientmi, aj vo svojom živote. Tisícky štúdií prispeli k rozvoju schopností, navnímať a naviesť vás na najkratšiu možnú cestu k vášmu cieľu - spokojnému, šťastnému životu v plnom zdraví. 

 

Cítim nesmiernu vďaku za to, že si mi prišla do života. (Alebo ja do Tvojho?)

Nech je to akokoľvek, je to skvelé.

Si nádherný učiteľ, ktorý pomáha ľuďom poznať pravdu o sebe samom. Jemne, citlivo vedieš ľudí, otváraš im oči, srdce spôsobom, aby mali odvahu ísť dopredu.

Pri odchode od Teba som mala pocit, že to Dokážem, že Môžem, že Viem.

Prišla som si liečiť zdravotné problémy, ktoré ma sprevádzali niekoľko rokov a medicína si nevedela rady. Miesto toho som si dávala do poriadku dušu.

A čuduj sa svet... Čím viac som sa spoznávala a začala alebo učila chápať súvislosti, tým menej som mala zdravotných problémov.

S láskou,

Saška

UPOZORNENIE: Informácie na tomto webe sú založené na osobnej skúsenosti autora. V žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenia. Ak máte zdravotné problémy, konzultujte prípadné postupy so svojim lekárom.