Na akej úrovni vedomia sa nachádzate?

Geniálnym spôsobom je v Mape vedomia prepojené rozumové pochopenie tohto sveta vibrácií a našich emócií. Pochopíte, prečo je dôležité pozitívne myslenie alebo skôr nastavenie. Negatívne myšlienky sú spojené s emóciou strachu. Mapa vedomia pomôže pochopiť emočné zmeny v reakcii na konkrétnu situáciu. Začnete si uvedomovať svoje reakcie a hlavne ich následnosť. To postupne umožní vedome riadiť svoje reakcie a tým výrazne znížiť stres. 

Fyzika tachyónov, alebo ako funguje náš vesmír

špirála-min.jpg

Čo je vôbec tachyón? Prečo je využitie energie tachyónov úplne iné, než všetky lieky a terapie, ktoré doposiaľ existovali na tejto planéte? Ako vysvetliť podivuhodné úspechy tachyonizovaných nástrojov? Čo hovorí etablovaná veda o tom, aké miesto zaujímajú tachyóny v našom vesmíre?

Všetky formy v našom svete vibrujú. Individuálnu povahu, osobitosť týchto vibrácií pritom určuje frekvencia. Je rozdiel medzi farbami, tónmi, ale tiež...

... medzi mozgovou a pečeňovou bunkou, čo odlišuje kvet od vtáka a všetkých ostatných obyvateľov tohto vesmíru. Aj tá najtvrdšia hmota, ako je napríklad diamant, nie je nič iného než raj vibrácií o určitej frekvencii a tvaru.

Pre všetky formy v našom vesmíre je spoločné to, že sa pohybujú rýchlosťou nižšou, ako je rýchlosť svetla. Rýchlosť svetla je hranica, v ktorej rámci sa odohráva naše stvorenie. Počiatky tohto stvorenia všetkých foriem resp. frekvencií sa umiestňujú do Poľa nulového bodu (PNB). Toto pole nemá žiadny tvar, pohybuje sa rýchlejšie než svetlo, je všade a súčasne (večne) prítomné v celom vesmíre. Nemá hranice (je nekonečné a nevyčerpateľné) a obsahuje všetok potenciál dokonalého rozvoja nášho prejaveného vesmíru.

Ako prvý krok ku vzniku tachyónu, je kondenzácia (to sa rovná v doslovnom preklade zhustenie) poľa nulového bodu. Tachyóny sú teda polia nulového bodu zhustené do podoby častíc. Majú všetky vlastnosti PNB a zároveň môžu vstupovať do vzájomných vzťahov so svetom foriem, v ktorých vládne nižšia rýchlosť, než rýchlosť svetla.

Hovoríme o negatívnej entrópii, čo znamená obrat od rozkladu a starnutia, od chaosu, premenu disharmonických vibrácií v harmonické. V kvantovej fyzike sa energia, ktorá vyplňuje vesmír, nazýva “energia nulového bodu”. Energia nulového bodu nemá formu, je všadeprítomná a je rýchlejšia než svetlo. Je nekonečne inteligentná a obsahuje všetko, čo je treba pre vytváranie dokonalej formy.

Zahustenie energie nulového bodu do tachyónovej energie sa dá vysvetliť prostredníctvom zjednodušených fyzikálnych pojmov. Prvou elementárnou časticou rodiny leptonov je pion, ktorý existuje pod úrovňou rýchlosti svetla a má presnú, matematicky vypočítateľnú obežnú dráhu, ktorú nazývame “subtilné organizujúce energetické pole” v skratke SOEP.

SOEP sú priamo zodpovedné za premenu tachyónovej energie na frekvencie, ktoré sú nutné k tomu, aby vytvorili, zorganizovali a udržali dokonalú formu. Všetky tvary sa samozrejme skladajú z rôznych frekvencií. SOEP premieňa tachyónovú energiu presne na takú frekvenciu, ktorú daný tvar potrebuje.

Tachyónová energia je všadeprítomná, neobmedzená, zahrňuje všetok potenciál k tomu, aby vytvorila v akejkoľvek individualizovanej forme života dokonalé energetické kontinuum.

Všetko, čo je v ľudskom tele, existuje v dokonalej forme v tachyóne.

Tachyón je kľúčom k celkovému zdraviu.

1. Tachyónová energia je zdrojom všetkých frekvencií.
2. Tachyónová energia nie je frekvencia.
3. Tachyónová energia bezprostredne energetizuje SOEP, čo frekvencie nevedia.
4. Tachyón obsahuje celý potenciál nášho energetického kontinua.

Tieto štyri výroky sú základnými princípmi pri práci a liečení s tachyónom.Tachyonizované materiály sú permanentnými anténami, ktoré dokážu sústrediť tachyónovú energiu. Prostredníctvom tachyónovej energie môže celý komplex jemnohmotných a fyzických úrovní energetického kontinuita nájsť prístup k celkovému potenciálu, ktorého je potreba pre samoliečbu.


S pomocou tachyónovej energie môžeme nájsť vhodné riešenie pre akúkoľvek energetickú blokádu, akýkoľvek nedostatok energie v našom komplexe telo – myseľ.


Výsledky pri používaní tachyónovej energie sú vždy pozitívne. Je možné aplikovať toľko tachyónov, že dôjde k detoxikačnému procesu.

 

 

Ak očakávanie nahradí VĎAČNOSŤ
a strach nahradí LÁSKA,
všetko sa môže stať a aj sa STANE!

Pomáham svojim klientom pochopiť, ako súvisí ich život a situácie so zdravotným stavom. Spoločne nájsť program na uzdravenie a udržanie ich zdravia prírodnou cestou.Učím klientov vnímať svoju intuíciu, počúvať ju a konať podľa nej.

 

Lívia Mészárosová 

Terapeut, intuitívny kouč, lektor

Lívia je pre mňa nielen liečiteľka, ale aj psychológ, spovedník, terapeut, mediátor, kouč či učiteľ v jednej osobe. Niekto, kto vám nielen pomôže utíšiť akútnu fyzickú bolesť, či iné trápenie, ale zároveň pomôže objaviť v sebe samoliečivú silu a vnútorné zdroje na uskutočnenie pozitívnych zmien v živote a vo vzťahoch. ...celý text

Mgr. Lenka Vargová Mediátorka, www.mediatorvargova.sk

Na akej úrovni vedomia sa nachádzate?

Môže sa to každú chvíľu meniť. Na ktorej úrovni chcete zostávať najdlhšie? Dá sa to naučiť a natrénovať. Stiahnite si Mapu vedomia a zamyslite sa ...

 

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.