Je možné zmeniť našu povahu?

pamäťová stopa.jpg
 
Ako si vytvoriť novú pamäťovú stopu ?

Ako využiť vlastnosti nášho mozgu na zmenu našej reakcie na situáciu ?

Poznáte to? Pri podobnej situácii zareagujeme rovnako ako cez šablónuChceme to zmeniť, snažíme sa, ale naša reakcia sa len vždy zopakuje. Až to nakoniec vzdáme. „Čo mám robiť? Ja už som taký. Mám takú povahu“ a pod. Máme pocit bezmocnosti, obete.

Naozaj sa to nedá zmeniť?

Ako vlastne naša povaha vznikla a čo to presne je? Čo nazývame povahou?

Z môjho pohľadu je to informačný systém, ktorý riadi naše reakcie, správanie a celkovo náš život. Je to dosť komplikovaná riadiace jednotka. Bio-počítač, ktorý riadi náš život.

Vaša povaha a počítač? Čo to má spoločné?

Z môjho pohľadu tvorí povahu človeka súbor naučených programov - reakcií na situácie, komunikácia, slová, gestikulácia, tón reči, emócie, myšlienkové pochody, ...... Nejakú časť sme dostali, či si priniesli geneticky od svojich rodičov a z môjho pohľadu aj z minulých životov.

Väčšinu z nich sme sa postupne naučili a uložili formou presvedčení a pravidiel, podľa ktorých funguje náš - konkrétne môj / váš život. Každý z nás má úplne inú kombináciu, skladbu pravidiel a presvedšení a preto je každý z nás unikátny.

Naučili sme sa to hlavne v detstve. Dieťa sa učí opakovaním okolia a upravuje si svoje reakcie na základe spätnej väzby. To, za čo dostane pochvalu, si ukladá ako správny program a opačne. Samozrejme to nie je až tak jednoduché. V tomto článku si však rozoberieme iné časti. 

Sme dospelí a uvedomujeme si, že niektoré súčasti našej povahy nám spôsobujú nepríjemné situácie a zážitky. Čo s tým? 

Popíšem vám praktický návod, ako s tým pracovať a zmeniť to. K tomu je navhnutné aspoň pripustiť možnosť zmeny povahy.

Pozrime sa najprv na to ako vznikajú pravidlá a presvedčenia, ktoré sa hlboko v nás uložia ako programy. Pamätáte si nejaké vety, ktoré vám mama v detstve často opakovala? Kľúčom k vytvoreniu presvedčenia je práve opakovanie. Poznáme to aj formou príslovia: "Často opakovaná lož sa stáva pravdou."

A práve tu je uložený kľúč ku zmene. Naše presvedčenia nie sú alebo nemusia byť "pravdou". Stali sa našou pravdou práve častým opakovaním, sugesciou, vloženou do vášho informačného systému autoritou alebo veľmi častým opakovaním. Určite si dokážete nájsť vetičku alebo slovné spojenia, ktoré si takto aj sami sebe opakujete, potvrdzujete.

Dôležitým faktorom sú naše emócie a pocity, ktoré si tvoríme myšlienkovými pochodmi. A tiež spôsob ako náš mozog spracováva informácie pomocou zmyslov, cez obrazy, zvuky, pocity a hmatové vnemy, chute a vône. A práve toto je najrýchlejší spôsob komunikácie s mozgom a pamäťou.

Práve pomocou zmyslov môžeme najrýchlejšie prepísať pamäťové stopy.

Ešte využijeme jednu vlastnosť našej mysle. Naša myseľ nerozlišuje medzi skutočnou udalosťou, tým, čo si živo predstavujeme a tým, čo sledujeme napr. vo filme a prežívame to. To všetko je pre našu myseľ rovnocenné.

Väčšinou túto schopnosť nevedomky zneužívame – predstavujeme si negatívne varianty a potom sa čudujeme, prečo sa dejú (alebo si myslíme, že sme „jasnovidní“ –pozor, lebo spadneš do bazéna –a už ho tam vidíme –aj skutočne:).

Odteraz túto schopnosť vašej mysle môžete vedome využívať vo svoj prospech. 

Takže jednoducho a prakticky, alebo ako hovorila moja profesorka matematiky, „polopate“ :

Opakovane pozorujete svoju reakciu na obdobnú situáciu. Vaša reakcia sa vám vôbec nepáči, ale neviete, čo s ňou. Je dobré si spätne presne uvedomiť, vypozorovať, ako reagujete. Potom  je dôležité si premyslieť, ako by ste presne mali reagovať. Aká vaša reakcia na danú situáciu by bola pre vás v pohode. Teraz si tú situáciu, ktorá práve prebehla s vašou pôvodnou reakciou, predstavte naživo pomocou všetkých zmyslov znovu. No vložte tam svoju novú verziu vašej reakcie. Áno, predstavte si situáciu s vašou novou reakciou. Čím živšie si to viete predstaviť, tým silnejšiu pamäťovú stopu vytvoríte.

Ak sa vám situácia zopakuje, je veľká pravdepodobnosť, že zareagujete po starom. To je v poriadku. Znovu si predstavte tú istú situáciu s novou reakciou.

Pri niektorej ďaľšej situácii si uvedomíte, že sa „pristihávate“ pri starej reakcii a to už môžete počas diania zmeniť svoju reakciu.

A takto postupne prekryjete starú pamäťovú stopu novou.

Je treba vedome s tým pracovať a trénovať nový spôsob reakcie. To je náš prirodzený spôsob učenia sa.

Postupne si vytvoriť nový návyk, novú reakciu na situáciu. A návyk sa stáva trvalým až po určitom čase. Ku zmene a niekedy aj objaveniu konkrétneho presvedčenia potrebujete zo začiatku nestranného sprievodcu, ktorý ten proces pozná, ovláda a vie vás ním previesť.

Keď sa rozhodnete, rada vám s tým pomôžem.

 

 
Lívia Mészárosová 
Terapeut pre telo i dušu

 

Viac ako 20 rokov skúseností s klientmi, aj vo svojom živote. Tisícky štúdií prispeli k rozvoju schopností, navnímať a naviesť vás na najkratšiu možnú cestu k vášmu cieľu - spokojnému, šťastnému životu v plnom zdraví. 

 

Cítim nesmiernu vďaku za to, že si mi prišla do života. (Alebo ja do Tvojho?)

Nech je to akokoľvek, je to skvelé.

Si nádherný učiteľ, ktorý pomáha ľuďom poznať pravdu o sebe samom. Jemne, citlivo vedieš ľudí, otváraš im oči, srdce spôsobom, aby mali odvahu ísť dopredu.

Pri odchode od Teba som mala pocit, že to Dokážem, že Môžem, že Viem.

Prišla som si liečiť zdravotné problémy, ktoré ma sprevádzali niekoľko rokov a medicína si nevedela rady. Miesto toho som si dávala do poriadku dušu.

A čuduj sa svet... Čím viac som sa spoznávala a začala alebo učila chápať súvislosti, tým menej som mala zdravotných problémov.

S láskou,

Saška

UPOZORNENIE: Informácie na tomto webe sú založené na osobnej skúsenosti autora. V žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenia. Ak máte zdravotné problémy, konzultujte prípadné postupy so svojim lekárom.