Na akej úrovni vedomia sa nachádzate?

Geniálnym spôsobom je v Mape vedomia prepojené rozumové pochopenie tohto sveta vibrácií a našich emócií. Pochopíte, prečo je dôležité pozitívne myslenie alebo skôr nastavenie. Negatívne myšlienky sú spojené s emóciou strachu. Mapa vedomia pomôže pochopiť emočné zmeny v reakcii na konkrétnu situáciu. Začnete si uvedomovať svoje reakcie a hlavne ich následnosť. To postupne umožní vedome riadiť svoje reakcie a tým výrazne znížiť stres. 

Ak očakávanie nahradí VĎAČNOSŤ  a strach nahradí LÁSKA, všetko sa môže stať a aj sa STANE!

Úroveň vedomia - úroveň pravdivosti 

(citáty z knihy)

 "Máme na dosah prostriedok, ktorý presne odlíši pravdu od klamu, funkčné od nefunkčného, blahodárne od škodlivého. môžeme vrhnúť svetlo na skryté , dosiaľ prehliadané sily, ktoré určujú ľudské správanie. Máme k dispozícii prostriedky k nájdeniu odpovedí na skôr nevyriešené osobné a spoločenské problémy. Naše životy nemusí ovládať klam.

Úroveň pravdivosti samotnej tejto práce - knihy dosiahla na stupnici vyše 750.

Pozorovali sme jeden zaujímavý fakt, že skóre testovaných jedincov potom, čo sa oboznámili s podstatou obsiahnutou v tejto knihe, sa zvýšilo. Samotné predloženie údajov subjektu zvyšuje jeho úroveň vedomia.

Kniha Moc versus sila predstavuje len začiatok skúmania potenciálu tejto metódy pre zlepšenie našich poznatkov vo všetkých oblastiach umenia a vedy. Najvýznamnejší je jej prísľub ako pomôcky pre duchovný rast a dozrievanie najvyspelejších úrovní vedomia aj osvietenia samotného.

Môže sa človek povzniesť vlastným pričinením? Prečo nie? Stačí ak zvýši svoj optimizmus a bez námahy sa pozdvihne do vyššieho stavu. 

Sila nemôže toto povznesenie uskutočniť. Moc ducha to nielen dokáže, robí to stále.

Človek si myslí, že žije vďaka silám, ktoré má pod kontrolou, ale v skutočnosti je ovládaný mocou z netušených zdrojov, mocou, nad ktorou nemá žiadnu kontrolu. Pretože moc je bezúsilná, prebiehe nevidená, netušená. Fyzickú silu vnímáme pomocou zmyslov, duchovnú moc môžeme poznať len prostredníctvom vnútorného uvedomenia.

Ľudské bytosti blúdia vo svojich nekonečných labyrintoch a v priebehu storočí si kladú tie isté otázky, bez toho, aby boli schopné uskutočniť kvantový skok vo vedomí.

Známkou takého náhlého rozšírenia kontextu porozumenia je vnútorný zážitok úľavy, radosti a bázne. Každý, kto takúto skúsenosť zažil, vzápätí pocítil, že vesmír mu dal vzácný dar. Fakty sa zhromaždujú namáhavo, ale pravda sa odhalí bez úsilia."

David R.Hawkins,M.D.,Ph.D.

Ústav pokročilých teoretických štúdií, Sedona, Arizona, 1995

O autorovi Mapy vedomia

"Predstavte si, že máte prístup k jednoduchej odpovedi áno alebo nie na každú otázku, ktorú si prajete položiť. skutočne pravdivú odpoveď na akúkoľvek otázku. Premýšľajte o tom."  Z úvodu knihy Moc versus sila

David R Hawkins, M.D., Ph.D. popísal a uverejnil Mapu vedomia v knihe Moc versus síla.

Dánska Koruna povýšila autora za jeho dielo do rytierskeho stavu. v októbri 1996 mu korunný princ Valdemor odovzdal Najvýšší rád sv.Jána Jeruzalemského (založený v roku 1070 n.l.)

"Máte výnimočný dar...Prostredníctvom svojej knihy rozsievate radosť, lásku, súcit, a ich plodom je mier, ako dobre viete.", Matka Tereza

"Ohromujúce Majstrovské celoživotné dielo!", Sheldon Deal, prezident Medzinárodnej univerzity aplikovanej kineziológie

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hawkins_(philosopher)

Pomáham svojim klientom pochopiť, ako súvisí ich život a situácie so zdravotným stavom. Spoločne nájsť program na uzdravenie a udržanie ich zdravia prírodnou cestou.Učím klientov vnímať svoju intuíciu, počúvať ju a konať podľa nej.

 

Lívia Mészárosová 

Terapeut, intuitívny kouč, lektor

Výnimočné produkty, ktoré pomôžu lepšie vidieť srdcom:

www.winwinlife.sk

Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam skryté.    

 

Články:

Na akej úrovni vedomia sa nachádzate?

Môže sa to každú chvíľu meniť. Na ktorej úrovni chcete zostávať najdlhšie? Dá sa to naučiť a natrénovať. Stiahnite si Mapu vedomia a zamyslite sa ...

 

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.