Terapeut versus liečiteľ

tachyony

Máme tak rýchle tempo života, množstvo rôznych možností, podnetov, čo všetko chceme vidieť, počuť a zažiť. V tom víre za sebou, alebo dokonca cez seba sa prekrývajúcich udalostí, ktoré chceme stihnúť, zvládnuť sa často zamotávame už len pri organizácii časovej následnosti. Nakoniec si často „nestíhame“ užiť  a skutočne zažiť to, čo sme chceli. Na prítomnosť nám „nezostane čas“.

Na prítomnosť nás musí naše Vyššie Ja upozorniť prostredníctvom nášho fyzického tela. Niečo nás rozbolí, niektorá časť, alebo orgán prestane stopercentne plniť svoju funkciu, nedá nám nevšimnúť si toto upozornenie. 

Znepríjemňuje nám to život. Zastaví nás to a prinúti všimnúť si a zaoberať sa prítomnosťou. Tým, čo bolí.

My ľudia reagujeme rôzne. Niektorí si jednoducho dajú tabletku, potlačia bolesť. To je podobné, ako v aute. Predstavte si, že Vám bliká kontrolka na palubovke. Čo spravíte?

Keď bliká kontrolka nášho tela – dáme si tabletku – vypneme kontrolku. Často sa ani nesnažia zisťovať aká to bola kontrolka. Spravili by ste to isté vo svojom aute? Zistili by ste podľa symbolov na palubovke, čo to znamená. Akú chybu, aký problém vám systém hlási.

Naše telo funguje obdobne. Každá časť tela, každý orgán, aj spôsob ako nám to telo oznamuje súvisí s konkrétnymi príčinami. „Len ich treba prečítať“ J

Keby to bolo také jednoduché. Je aj nie je to jednoduché. Človek, ktorý sa naučil počúvať signály svojho tela, to má už jednoduché. Zachytáva „maličkosti“ a rieši ich už v zárodku. U neho je malá pravdepodobnosť vzniku vážneho zdravotného problému.

Človek, ktorý si rieši problém vypnutím kontrolky – odstráni symptóm bez zistenia príčiny, to jednoduché asi mať nebude. Postupne sa mu kumulujú oslabenia niektorých systémov tela. Nasleduje diagnóza lekára, ktorá nepoteší. Ani vtedy nie je nič stratené.

Vždy je možnosť riešiť problém aj v spolupráci s lekárom. Riešiť skutočné príčiny problémov.

Kontrolka poukáže na to, s ktorým orgánom, systémom je problém. Napovie , čo riešime neadekvátne, nie v súlade s našim vnútorným, či Vyšším ja.

Konkrétnejšie, kde a ako sa prejaví problém na fyzickom tele, to nás môže naviesť. S čím to súvisí a aké zmeny máme urobiť. Áno zmeny. Bez zmien sa to nedá. Ak robíme veci rovnakým spôsobom, dostaneme rovnaký výsledok. Ak chceme iný výsledok, treba zmeniť postup.

Od liečiteľa, ako aj často od lekára sa očakáva, že „vylieči“ človeka. Že urobí zázrak, alebo dá liek, ktorí vylieči chorobu. Občas to funguje, ale väčšinou nie. Väčšinou sa liekom, len odstráni, potlačí symptóm. Človek sa v skutočnosti neuzdraví. Jeho systém začne za nejaký čas signalizovať problém niekde inde¸ na inej časti tela, iným spôsobom. Ak sa znova symptóm potlačí a opakuje sa to, systém sa zacyklí a vznikne chronický problém – v tom lepšom prípade. Horšie je ak to zacyklenie  sa prejaví napr. rakovinou.

Terapeut nelieči v tomto slova zmysle. Má za úlohu viesť človeka po ceste k uzdraveniu. A to je podstatný rozdiel. Preto som nevedela dlho prijať označenie liečiteľ a preto som zmenila pomenovanie toho, čo vlastne robím.

Ak máte záujem sa uzdraviť a nájsť cestu k zdravému a šťastnému životu, rada vám pomôžem. Nerobím zázraky, aj keď sa to dá. Väčší zmysel má pomôcť človeku žiť šťastný život plný spokojnosti, zdravia a hojnosti. To je môj cieľ.

S láskou,

Lívia Mészárosová

Terapeut, intuitívny kouč, lektor

tel. +421 905 820 376

www,studiolivia.sk

 
Lívia Mészárosová 
Terapeut pre telo i dušu

 

Viac ako 20 rokov skúseností s klientmi, aj vo svojom živote. Tisícky štúdií prispeli k rozvoju schopností, navnímať a naviesť vás na najkratšiu možnú cestu k vášmu cieľu - spokojnému, šťastnému životu v plnom zdraví. 

 

Cítim nesmiernu vďaku za to, že si mi prišla do života. (Alebo ja do Tvojho?)

Nech je to akokoľvek, je to skvelé.

Si nádherný učiteľ, ktorý pomáha ľuďom poznať pravdu o sebe samom. Jemne, citlivo vedieš ľudí, otváraš im oči, srdce spôsobom, aby mali odvahu ísť dopredu.

Pri odchode od Teba som mala pocit, že to Dokážem, že Môžem, že Viem.

Prišla som si liečiť zdravotné problémy, ktoré ma sprevádzali niekoľko rokov a medicína si nevedela rady. Miesto toho som si dávala do poriadku dušu.

A čuduj sa svet... Čím viac som sa spoznávala a začala alebo učila chápať súvislosti, tým menej som mala zdravotných problémov.

S láskou,

Saška

UPOZORNENIE: Informácie na tomto webe sú založené na osobnej skúsenosti autora. V žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenia. Ak máte zdravotné problémy, konzultujte prípadné postupy so svojim lekárom.